Wat is re-integratie 2e spoor?

Het ‘2e spoor traject’ staat voor een re-integratietraject dat wordt ingezet wanneer een werknemer langdurig ziek is. Dit kan na een jaar ziek zijn, maar soms eerder, wanneer blijkt dat de huidige werknemer niet terug kan keren in zijn of haar oude functie. Het niet meer terug kunnen keren in zijn of haar oorspronkelijke functie bij de huidige werkgever kan het gevolg zijn van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Het doel van het 2e spoor traject is het ondersteunen van de werknemer naar passend werk. Dit proces zorgt ervoor dat de re-integratie in het arbeidsproces bevorderd wordt en dat de impact van langdurige afwezigheid verminderd wordt. Het 2e spoor is gebaseerd op de gedachte dat arbeidsparticipatie bijdraagt aan het welzijn van mensen en dat zoeken naar passend werk het beste werkt om ervoor te zorgen dat iemand weer volledig deel kan nemen aan het arbeidsproces.

Wanneer blijkt dat terugkeren in de oude functie van de werknemer niet meer mogelijk is, is de werkgever verplicht de re-integratie-inspanning voor te zetten en de werknemer te begeleiden naar ander passend werk. Hiervoor wordt het 2e spoor traject ingezet.

Het 2e spoor traject is vaak een intensief traject, waarbij begeleiding geboden wordt in het zoeken naar ander passend werk. Dit kan binnen de huidige organisatie van de werknemer zijn, maar er wordt ook naar externe organisaties gekeken. Hierbij wordt er rekening gehouden met de capaciteiten, vaardigheden en de gezondheidstoestand van de werknemer.

Samengevat, is het 2de spoor traject een re-integratietraject dat wordt ingezet om werknemers die niet meer terug kunnen keren in hun oude functie te begeleiden naar passend werk. Met als doel een succesvolle terugkeer naar het arbeidsproces.